זיהוי שאלונים

מערכת WiseExam מאפשרת סריקה אוטומטית של בחינות (ולא רק "אמריקאיות"), שאלונים, טפסים, או עבודות כלשהן, עם זיהוי תוכנם של שדות ספציפיים בבחינות (כגון: סימוני X בתשובות ל"שאלון אמריקאי") וכן זיהוי אוטומטי של אינפורמציה רלבנטית נוספת המופיעה על הדף הראשון של כל עבודה, כגון: תעודת-זהות, מספר-דפים, מספר שותפים לעבודה והציון שניתן לעבודה, שמות השותפים לעבודה ועוד.

המערכת מתייקת אוטומטית כל עבודה/מבחן בתיקיית-התלמיד (שם התיקיה זהה למספר תעודת-הזהות או למספר-זיהוי אחר של התלמיד), בפורמט PDF בצבעים או בשחור-לבן, בתת-תיקיה המתאימה למאפייני המבחן (כגון: מספר קורס, סמסטר, מועד) ומפיקה קובץ דיווח מרוכז לגבי הנבחנים וציוניהם.

אם העבודות/מבחנים נדרשים לצפייה באינטרנט – התוכנה כוללת אופציות למניעת הדפסת הקבצים הרלבנטיים, מניעת אפשרות להעתיק חלקים מהם למקום אחר במחשב  ולמניעת עריכה מחודשת שלהם.  קיימת גם  אופציה לאפשר צפייה במסמך רק לבעלי סיסמא ספציפית (לדוגמא: סיסמא אוטומטית  יכולה להיות תעודת-הזהות של הסטודנט). עם זאת, מכיוון שניתן עדיין תמיד להדפיס, להעתיק או לצלם את חלק המסמך המופיע על המסך, הרי אם נדרש למנוע  גם זאת –  ניתן לאפשר צפייה במסמך רק אצל בעלי הרשאה מיוחדת.

אם המבחנים הם "אמריקאיים" – התוכנה יכולה גם לזהות את הציון הרלבנטי שניתן לכל שאלה ולהפיק טבלה מרוכזת של פרוט התשובות והציונים לכל שאלה.

למעלה מ-10 מערכות גדולות - פועלות כבר באוניברסיטה העברית ובמרבית הפקולטות בטכניון, תוך חסכון רב בזמן ובכוח האדם הנדרש למיון ידני של הכמות הגדולה של בחינות לתיקיות הסטודנטים, וקיצור הזמן הנדרש עד להפקת קבצי דיווח לגבי תוצאות המבחנים.

סגור לתגובות.