WiseFiling – תיקים ארגוניים

WiseFiling של ERA, הינה מערכת ניהול תיקים דיגיטלית חכמה: כל הניירת הארגונית שכעת מתוייקת בקלסרים על המדפים יכולה לעבור בקליק של כפתור, למערכת דיגיטלית מסודרת, תוך מינימום עבודה אנושית, ואפשרות שליפה של כל מסמך בקליק. ניתן לנהל במערכת תיקי יצוא, כוח-אדם, תיקי פרויקטים, תיקים משפטים, תיקי יבוא, הזמנות, תיקי ספקים ועוד - וזאת תחת מנגנון מסודר ומבנה של הרשאות. .עיקריי המערכת:

*      יצירת ארכיון דיגיטלי מרכזי לכל המשרד, ש"אוסף" מידע מריבוי עמדות תיוק.

*      מנגנון תיוק ומפתוח חכם וידידותי, ליצירת ארכיון תיקים היררכי בקליק.

*      ארכוב מסמכים שמקורם בדואר אלקטרוני, בפקסים ובניירות.

*      קליטת מסמכים דיגיטליים שכבר קיימים בארגון למערכת.

*      המרת מסמכים סרוקים למסמכי וורד ו/או מסמכי PDF ברי-חיפוש לפי כל מילה שזוהתה (OCR).

*      מודול חתימות דיגיטאליות ארגוניות על מסמכים, לקבילות כמקור בבית משפט, ע"פ חוק חתימה דיגיטלית.

*      מודול  הטבעת סימוכין וחותמת "נתקבל", כולל תאריך ושעה - על המסמכים הסרוקים.

*      שליפה וחיפוש בשניות מכל עמדה מורשית.

*      עמידה בכל תנאי החוק בענין ניהול מסמכים וארכיון דיגיטלי.

להדגמה חינם ישירות ממחשבך צלצל עכשיו: 077-7878322

פורסם ב- ארכיון דיגיטלי

סגור לתגובות.