WisePage – תעודות משלוח חוזרות

מערכת הסורקת את תעודות המשלוח החוזרות מלקוחות, בודקת האם הן חתומות או לא, מבינה לבדה מה מספר התעודה ומה הלקוח, בודקת האם כל הסחורה נתקבלה או רק חלק, ומייצרת ארכיון דיגיטלי בלי הקלדות. כל תעודה ממויינת ומקוטלגת אוטומטית לפי לקוחות, תאריכים ומספרי תעודות, וניתן לשלוף אותה עם כל הנספחים בקליק של עכבר.

קבלת תעודת משלוח לאחר אספקת סחורה היא תהליך קריטי. חתיכת הנייר הזו תקבע האם נקבל את הכסף המגיע לנו או לא. אבל היא תהליך עתיר עבודה, תיוקים וכוח אדם.


תהליך טיפול אופייני בתעודות משלוח:


תעודת משלוח מופקת מן המחשב => נמסרת למוביל ביחד עם הסחורה כחלק מריכוז => נחתמת ע"י הלקוח שקיבל את הסחורה => מוחזרת עם כל שאר התעודות ע"י המובילים בחזרה לחברה =>נמסרת למזכירות => ממויינת לפי מספרים/תאריכים ומתוייקת בקלסרים.
=> ואז מגיע סוף החודש וצריך לשלוף אותה ולצרף אותה לחשבונית => לבדוק שכל התעודות חזרו ברצף.   ומה אם לא כל התעודות חזרו?  מה אם הן נפלו משולחן המזכירה, תוייקו במקום הלא נכון, לא נחתמו בכלל או אבדו ע"י המוביל?
כמה כסף אנו מפסידים על זה!

WisePage הינה מערכת ייחודית המטפלת בכל תהליך חזרת התעודות באופן אוטומטי. כל שיש לעשות הוא להניחן על הסורק, ומערכת WisePage תסרוק אותן בעצמה בכמויות, תבין מי הלקוח ומה מספר התעודה, תפתח לכל לקוח תיקייה דיגיטלית במחשב ותשמור את כל התעודות שלו בתיקייה שלו.
במקביל היא גם תבדוק האם התעודה חתומה או לא, תבדוק שכל התעודות חזרו ותייר דו"ח חסרים ברצף המתעדכן תמידית, ותתממשק ישירות למערכת הנהלת החשבונות וה-ERP.
וכל זה ללא צורך בברקודים וללא צורך בהקלדת נתונים כלשהם.
שליפת כל תעודה בקליק של עכבר וללא כל חפירה מיותרת בקלסרים.

להדגמה חינם צלצל עכשיו: 077-7878322
פורסם ב- ארכיון דיגיטלי

סגור לתגובות.