מאפיין: סורקי ספרים

PLUSTEK OpticBook 4600

Opticbook4600

הדור החדש והמהיר של סורקים יעודיים לסריקת ספרים, ללא הצללות של קוו האמצע או עיוותי שורות.
תוכנת ניהול לסריקת ספרים – מסובבת אוטומטית את הדפים בהתאם לסדר הסריקה.
להמשיך לקרוא